Державна зовнішньоторговельна політика як об’єкт дослідження в наукових працях українських та закордонних дослідників

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-123-130

Анотація

Актуальність теми дослідження пов’язана зі зростанням публікаційної активності в сфері зовнішньоторговельної політики та ґрунтується на здійсненні аналізу таких публікацій у найбільшій у світі реферативній базі даних Scopus. Метою є характеристика напрямів дослідження в сфері державного управління зовнішньоторговельною діяльністю, що реалізується на основі використання методу бібліометричного аналізу наукових досліджень у міжнародній наукометричній базі Scopus. Здійснення аналізу дозволило окреслити предметно-об’єктну сферу зовнішньоторговельної політики в різні періоди протягом 1974–2020 рр. Позитивна тенденція зростання кількості публікацій у базі Scopus за досліджуваною тематикою підтверджується тим фактом, що дослідження в сфері публічного управління активізувалися в 80-х роках ХХ ст. В цілому за досліджуваний період найбільше статей опубліковано за такими галузями, як: економіка, економетрика, фінанси, соціальні науки, що становить майже половину наукових досліджень у сфері зовнішньоторговельної політики. Дослідження в 1974–1979 рр. присвячені розкриттю проблем зовнішньої торгівлі та формуванню напрямів зовнішньої політики країн світу в сфері наук про навколишнє середовище та наук про землю і планети. Натомість сучасні наукові пошуки (2016–2020 рр.) стосуються таких проблем, як: управління ланцюгами поставок, участь країн в глобальних ланцюгах створення вартості, діджиталізація торгівлі, торговельні війни, що супроводжується ризиками зовнішньоторговельної діяльності. Проаналізовано зв’язки між основними ключовими термінами, що зустрічаються в досліджуваній тематиці, та сформовано 6 кластерів (світова торговельна політика; зовнішня торгівля ЄС та США; наслідки зовнішньої торгівлі на соціо-еколого-економічну світову систему; стратегічні напрями розвитку зовнішньої торгівлі; принципи СОТ та політика країн-учасниць; політика протекціонізму (тарифні та нетарифні методи). Визначено, що завданням публічного сектору є формування ефективних механізмів державного управління зовнішньоторговельною діяльністю на підставі виявлення проблемних питань у сфері зовнішньої торгівлі та застосування результатів зовнішньої політики країни.

Біографія автора

Валентина Віталіївна Ксендзук , Державний університет «Житомирська політехніка»

 1. Бредихин С.В. Методы библиометрии и рынок электронной научной периодики / С.В. Бредихин, А.Ю. Кузнецов. – Новосибирск : ИВМиМГ СО РАН, НЭКОМ, 2012. – 256 с.
 2. Мазур В.А. Використання міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus для наукових досліджень в аграрних закладах вищої освіти / В.А. Мазур, К.В. Мазур, Г.В. Панцирева // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. – 2019. – № 4. – С. 83–91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.vsau.org/getfile.php/21912.pdf.
 3. Медведєва А. Бібліометричні системи як інструмент моніторингу та підтримки досліджень / А.Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2017. – №. 48. – С. 384–395 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3483:bibliometrichni-sistemi-yak-instrument-monitoringu-ta-pidtrimki-doslidzhen&catid=81&Itemid=415.
 4. Baneth J. «Fortress Europe» and other myths about trade: policies toward merchandise imports in the EC and other major industrial economies (and what they mean for developing countries) / Baneth // World Bank Discussion Papers. – 1993. – Р. 225.
 5. Barreda William E. Administration trade policy / Barreda William // Materials and society. – 1985. – Vol. 10 (2).– P. 213–215.
 6. Cerna J. Protectionism versus liberalism in the EC / Cerna // Ekonomicky Casopis. – 1993. – Vol. 41 (11–12). – P. 831–843.
 7. Comyns Carr R. Spain's economy – the miracle and after / Comyns Carr // National Westminster Bank Quarterly Review. – 1979. – P. 66–74.
 8. Cooper M. China: marketing opportunities / Cooper. – 1985.
 9. Van Eck N.J. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping / J. Van Eck, L.Waltman // Scientometrics. – 2010. – Vol. 84, № 2. – P. 523–538.
 10. Google trends [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q=trade%20policy,foreign%20trade,foreing%20policy.
 11. Hoekman B. A vision for Ukraine in the world economy: Defining a trade policy strategy that leverages global opportunities / Hoekman, J.Jensen, D.Tarr // Journal of World Trade. – 2014. – Vol. 48 (4). – P. 795–814.
 12. Laird S. Export policy and the WTO / Laird // Journal of International Trade and Economic Development. – 1999.– Vol. 8 (1). – P. 73–88.
 13. Lamphear F.C. Foreign imports and nonmetropolitan growth / C. Lamphear, R.F. Riefler // Regional Science Perspectives. – 1979. – Vol. 2. – P. 49–71.
 14. Langhammer R.J. WTO accession issues /J. Langhammer, M.Lücke // World Economy. – 1999. – Vol. 22 (6). – P. 837–873.
 15. Nelson D. Domestic political preconditions of us trade policy: Liberal structure and protectionist dynamics /Nelson // Journal of Public Policy. – 1989. – Vol. 9 (1). – P. 83–108.
 16. Trzeciakowski W. Indirect management in a centrally planned economy system constructions in foreign trade / Trzeciakowski. – 1978.
 17. Tucker J.C. Overseas marketing problems / C. Tucker // SAE Technical Papers. – 1974.
 18. Winglee P. Agricultural trade policies of industrial countries / Winglee // Finance & Development. – 1989. – Vol. 26(1). – P. 9–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ