DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2020-1(91)-43-47

Збереження людського капіталу як пріоритет функціонування системи соціального захисту та соціального забезпечення у добу глобальних економічних трансформацій

Дмитро Петрович Мельничук, Ірина Анатоліївна Войналович, Ірина Миколаївна Леган, Тетяна Михайлівна Тростенюк

Анотація


Статтю присвячено актуальним проблемам розвитку системи соціального захисту та соціального забезпечення у контексті збереження людського капіталу України. Аргументовано, що система соціального захисту та соціального забезпечення, серед іншого, відіграє надважливу роль у процесі збереження людського капіталу шляхом підтримки економічно активного населення за скрутних життєвих обставин, що не обмежуються втратою робочого місця, а й екстраполюються у площину життєзабезпечення тих категорій громадян, які з різних причин не мають можливості брати участь у процесі суспільного виробництва, задовольняючи тим самим свої потреби самостійно. Проаналізовано особливості вітчизняної системи соціального захисту й соціального забезпечення. Виходячи з тих позицій, що людський капітал є прогресивним імперативом суспільного розвитку у добу постіндустріальних перетворень, доведено високу значущість системи соціального захисту та соціального забезпечення, яка, зокрема має ставити за мету попередження декваліфікації працівників, знецінення їх професійних знань та навичок, зменшення тягаря надмірного демоекономічного навантаження. Наведено аргументи щодо того, що глобалізація світового господарства перешкоджає реалізації ефективних стратегій стосовно модернізації системи соціально-економічних відносин на територіях країн, які не є лідерами геополітики, негативно позначаючись на якості життя населення та перспективах суспільного розвитку. Запропоновано заходи щодо удосконалення системи соціального захисту та соціального забезпечення як передумови поліпшення якості й підвищення рівня життя населення у добу прогресуючих тенденцій глобалізаційного змісту, за яких підходи щодо вирішення багатьох завдань соціально-економічного розвитку потребують кардинально інших за характером управлінських рішень на всіх рівнях державного управління.

Ключові слова


соціальне забезпечення; соціальний захист; державне управління; людський капітал; глобалізація економіки; соціально-трудова сфера; соціальна відповідальність; якість життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Grishnova, O.A., Mishhuk, G.Ju. and Olijnyk, O.O. (2014), Social'na vidpovidal'nist' u trudovyh vidnosynah: teorija,

praktyka, reguljuvannja ryzykiv, monografija, NUVGP, Rivne, 216 p.

Kolot, A.M. and Gerasymenko, O.O. (2019), «Social'no-trudovyj rozvytok u HHI stolitti: do pryrody global'nyh

zmin, novyh mozhlyvostej, obmezhen' i vyklykiv», Demografija ta social'na ekonomika, No. 1 (35), pp. 97–125.

Leonenko, P.M. and Cherepnina, O.I. (2006), Suchasni ekonomichni systemy, navch. posib., Znannja, Kyi'v, 429 p.

Mel'nychuk, D.P. Ljuds'kyj kapital: priorytety modernizacii' suspil'stva u konteksti polipshennja jakosti zhyttja naselennja, monografija [Online], available at: http://www.idss.org.ua/monografii/2015_Melnichuk.pdf

Mel'nychuk, D.P. (2014), «Produktyvna zajnjatist' jak peredumova funkcionuvannja znan' u formi kapitalu», Demografija ta social'na ekonomika, Instytut demografii' ta social'nyh doslidzhen' im. M.V. Ptuhy NAN Ukrai'ny, Kyi'v, No. 2 (22), pp. 135–144.

Centr gromads'koi' ekspertyzy (2009), Systema social'nogo zahystu ta social'nogo zabezpechennja v Ukrai'ni. Real'nyj stan ta perspektyvy reformuvannja, Kyi'v, 104 p.

Kolot, A.M., Grishnova, O.A., Gerasymenko, O.O. and al. (2015), Social'na vidpovidal'nist', navch. posib, in Kolot, A.M. (еd.), KNEU, Kyi'v, 519 p.

Kolot, A.M., Grishnova, O.A., Gerasymenko, O.O. and al. (2010), Socializacija vidnosyn u sferi praci v konteksti stijkogo rozvytku, monografija, in Kolot, A.M. (еd.), KNEU, K., 348 p.

Chugunov, A.V. (2007), Razvitie informacionnogo obshhestva: teorii, koncepcii i programmy, uchebnoe posobie, F-t filologii i iskusstv SPbGU, SPb, 98 p.

Drucker, P.F. (1995), Post-Capitalist Society, Harper-Collins Publ, N.Y.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Грішнова О.А. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків : монографія / О.А. Грішнова, Г.Ю. Міщук,О.О. Олійник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 216 с.
 2. Колот А.М. Соціально-трудовий розвиток у ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів / А.М. Колот, О.О. Герасименко // Демографія та соціальна економіка, 2019. – №1 (35). – С. 97–125.
 3. Леоненко П.М. Сучасні економічні системи : навчальний посібник / П.М. Леоненко, О.І. Черепніна. – К.: Знання, 2006. – 429 с.
 4. Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія / Д.П. Мельничук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/monografii/2015_Melnichuk.pdf.
 5. МельничукД.П. Продуктивна зайнятість як передумова функціонування знань у формі капіталу /Д.П. Мельничук// Демографія та соціальна економіка. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – № 2 (22). – С. 135–144.
 6. Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Реальний стан та перспективи реформування. – К.: Центр громадської експертизи, 2009. – 104 с.
 7. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.; за заг. ред. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2015. – 519 с.
 8. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія / А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.; за наук. ред. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2010. – 348 с.
 9. Чугунов А.В.Развитиеинформационногообщества: теории, концепции и программы : учебноепособие / А.В. Чугунов. – СПб.: Ф-т филологии и искусствСПбГУ, 2007. – 98 с.
 10. Drucker P.F.Post-CapitalistSociety / P.F. Drucker. – N.Y.: Harper-CollinsPubl., 1995.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.