DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-184-190

Нормативно-правове забезпечення розвитку лідерства на державній службі в Україні

Віта Борисівна Садовська-Мариніна, Юрій Валерійович Тростенюк, Юлія Олексіївна Рибіна

Анотація


Проаналізовано нормативно-правове забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності. Охарактеризована законодавча база, яка сформувалася за роки незалежності України, та нормативні акти щодо їх відповідності принципам і стандартам Європейського Союзу та євроатлантичної спільноти. Досліджено етапи Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки. Адже ефективність і злагодженість управлінської роботи державних органів та органів місцевого самоврядування значною мірою визначається саме особою, яка очолює ці органи, наявності чи відсутності у такої особи досвіду, належних фахових знань та вроджених чи набутих лідерських якостей. Відповідно, в сучасних умовах зростає увага до підбору керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають бути не просто виконавцями, а управлінцями, яким притаманна компетентність, інформованість, відповідальність, здатність і готовність до творчої, інноваційної діяльності. Формування державної служби та її правове регулювання – процес складний, який не відбувається миттєво, а потребує певного часу. Для сучасної України багато викликів державотворення були надзвичайно складними через тягар радянського минулого та відсутність достатніх знань у сфері демократичного урядування. На сучасному етапі проведення в Україні адмінстартивної реформи суттєво вплинуло на вдосконалення публічної влади, що приходить з урахуванням основних європейських принципів належного врядування. Розвиток лідерства державних службовців передбачається за одним тільки напрямом – професійне навчання. І в нашому випадку треба бути свідомим того, що якщо в керівника відповідно немає вроджених чи набутих у процесі довготривалої соціалізації задатків до лідерства, відчуття та розуміння високої власної відповідальності за людей, які знаходяться у підпорядкуванні, та за доручену справу, то звичайно спеціальним курсом навчання їх можна буде розвинути до певного рівня, однак яка б не була якість такого навчання, якість такого лідерства не може бути високою a priori. І навпаки, якщо у керівника є вроджені лідерські якості, то спеціальне навчання може розвинути їх та вивести на новий якісний рівень.


Ключові слова


державний службовець; державне управління; Європейський Союз; законодавча база; лідер; лідерство; нормативні документи; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bizo, L., Ibragimov, I. and Kikot', O. and other (2012), Rozvytok Liderstva, in Ibragimova, I. (ed.), Proekt «Reforma upravlinnja personalom na derzhavnij sluzhby v Ukrai'ni», K., 400 p.

Rachyns'kyj, A. (2012), «Polityko-upravlins'ka elita v perehidnyh suspil'stvah: osoblyvosti stanovlennja ta rozvytku», Visn. NADU, No. 1, pp. 81–89.

Goncharuk, N.T. (2012), Upravlinnja kerivnym personalom u sferi derzhavnoi' sluzhby Ukrai'ny: teorija ta praktyka, monografija, DRIDU NADU, Dnipropetrovs'k, 343 р.

Memorandum pro vzajemorozuminnja mizh Urjadom Ukrai'ny i Urjadom Kanady shhodo proektu reformuvannja upravlinnja personalom u systemi derzhavnoi' sluzhby Ukrai'ny vid 26 travnja 2008 r., [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua

Mishhyshyn, V., Liderstvo na derzhavnij sluzhbi, [Online], available at: https://www.csi.org.ua

Bakajeva, O.A., Perspektyvy rozvytku liderstva na derzhavnij sluzhbi jak umovy nalezhnogo vrjaduvannja, [Online], available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2014-3/doc/1/01.pdf

Strategija derzhavnoi' kadrovoi' polityky na 2012–2020 roky, Ukaz Prezydenta Ukrai'ny vid 01 ljutogo 2012 r. No. 45/2012, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua

Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2015), Strategija reformuvannja derzhavnoi' sluzhby ta sluzhby v organah miscevogo samovrjaduvannja v Ukrai'ni na period do 2017 roku ta zvetrdzhennja planu zahodiv shhodo i'i' realizacii', Rozporjadzhennja vid 18 bereznja 2015 r., No. 227-r, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua

Strategija stalogo rozvytku «Ukrai'na – 2020», Ukaz Prezydenta Ukrai'ny vid 12 sichnja 2015 r., No. 5/2015, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua

Verhovna Rada Ukrai'ny (2015), Pro derzhavnu sluzhbu, Zakon Ukrai'ny vid 10 grudnja 2015 r., No. 889-VIII [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua

Analitychna dopovid' do Shhorichnogo Posylannja Prezydenta Ukrai'ny do Verhovnoi' Rady Ukrai'ny «Pro vnutrishnje ta zovnishnje stanovyshhu Ukrai'ny v 2015 roci» (2015), NISD, Kyi'v, 684 р., [Online], available at: https://platforma-msb.org

Kabinet Minstriv Ukrai'ny (2016), Strategija reformuvannja derzhavnogo upravlinnja Ukrai'ny na period do 2021 roku, Rozporjadzhennja vid 24 chervnja 2016 r., No. 474 (v redakcii' rozporjadzhennja Kabinetu Minstriv Ukrai'ny vid 18 grudnja 2018 r. № 1102-r), [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua

Kabinet Minstriv Ukrai'ny (2019), Polozhennja pro systemu profesijnogo navchannja derzhavnyh sluzhbovciv, goliv miscevyh derzhavnyh administracij, i'h pershyh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovyh osib miscevogo samovrjaduvannja ta deputativ miscevyh rad, Postanova vid 6 ljutogo 2019 r., No. 106, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Розвиток Лідерства / Л.Бізо, І.Ібрагімов, О.Кікоть та ін. / За заг. ред. І.Ібрагімової. – К. : Проект «Реформа управління персоналом на державній служби в Україні», 2012. – 400 с.
 2. Рачинський А. Політико-управлінська еліта в перехідних суспільствах: особливості становлення та розвитку / А.Рачинський // Вісн. НАДУ. – 2012. – № 1. – С. 81–89.
 3. Гончарук Н.Т. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України: теорія та практика : монографія / Н.Т. Гончарук. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 343 с.
 4. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади щодо проекту реформування управління  персоналом у системі державної служби України від 26 травня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua.
 5. Міщишин В. Лідерство на державній службі / В.Міщишин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.csi.org.ua.
 6. Бакаєва О.А. Перспективи розвитку лідерства на державній службі як умови належного врядування / О.А. Бакаєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2014-3/doc/1/01.pdf.
 7. Стратегія державної кадрової політики на 2012–2020 роки : Указ Президента України від 01 лютого 2012 р. № 45/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua.
 8. Стратегія реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та зветрдження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua.
 9. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua.
 10. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua.
 11. Аналітична доповідь до Щорічного Посилання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становищу України в 2015 році». – Київ : НІСД, 2015. – 684 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://platforma-msb.org.
 12. Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року : Розпорядження Кабінету Мінстрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (в редакції розпорядження Кабінету Мінстрів України від 18 грудня 2018 р. № 1102-р) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua.
 13. Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад : Постанова Кабінету Мінстрів України від 6 лютого 2019 р. № 106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.